Nhắc tới Trương San , người ta dễ dàng hình dung đến hình ảnh một nữ doanh nhân quyết đoán, chân thành và sống tích cực cùng Tư duy sắc bén, sự sáng tạo không ngừng. Và đó cũng là những yếu tố cần có mà bất kỳ một doanh nhân hay bạn trẻ khởi nghiệp nào cũng cần trau dồi để đạt được những thành công trong kinh doanh.